سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
دانشمند، سلطان خدا در زمین است، پس هرکه با وی در افتد بر افتد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
نگاه می کنم
نه در دارد
نه پنجره
چرا کلید به دست گرفته ای ؟

نوشته شده توسط ناصر نصیری 88/5/29:: 7:20 عصر     |     () نظر

زنگ می زنیم هر روز
کنار ِ درهای آهنی
پشت ِ کدام صدای جلا خورده
حواست خواب است !

کلمات کلیدی: درهای آهنی

نوشته شده توسط ناصر نصیری 88/5/29:: 7:18 عصر     |     () نظر

1
نه ستاره ای دورِ ماه مانده
نه سرودی
بر لب ِ باران
شب ، کجا ... ؟
به کدام بستر بی رویا
غلتیده است ؟!
2
آسمان آبستن گریه
زمین خسته ی همه ی خواب هایی
که خواهند امد ،
کسی انگار
لذت زمزمه را
از دهان بادها ربوده است !
3
آسمان می خواهد بخندد
من دلتنگم
بهار هم باور باران خورده ای ست
که می آید
قد نکشیده می رود ...
4
کلمه ابی بود سفید شد
کلمه ابر بود باران شد
بارید
تو به اسمان نگاه کردی
چشم های من خیس شد
کلمه نام تو بود
در اغاز
که من نبودم !

شعر های جدیدم که در فصلنامه نگاه نو شماره بهار 1388 چاپ شده است .


کلمات کلیدی: شعر کوتاه

نوشته شده توسط ناصر نصیری 88/5/29:: 7:16 عصر     |     () نظر

خواب از چشم ِ تو غلتید
افتاد کنار ِ پنجره
هنوز هم در تاریکی ِ مردمک هایم بیداری ؟
تا می آیم نامت را
بگویم در گوش ِ باد
بوی سیب از شاخه می افتد
چرا باران دیر کرده است ؟

همین که رنگ های گریخته از چشم ِ مرا
به خلوت ِ خانه ات راه داده ای
دعای ِ نیمه شب ماه
پشت و پناهت

تمام ِ نفس های تو
مهمان ِ خانه ی من اند
باران اگر نیست
مه ِ دمیده از دهانت
برای گم شدن
در لکنت ِ شب
کافی است
چه باید کرد ؟!

نوشته شده توسط ناصر نصیری 88/5/29:: 7:13 عصر     |     () نظر

درباره

ناصر نصیری
سایه ای کنار همه ی آنها که به روز هایم روشنایی می دهند
صفحه‌های دیگر
پیوندها